جستجو

اخبار

چه مدل ابرویی متناسب حالت صورتتان است؟

دوشنبه, 08 تیر,1394

اگر ابروهایی متناسب نداشته باشید، آرایشتان نیمه‌کاره خواهد ماند. به خواندن ادامه دهید تا دریابید چه مدل ابرویی باید داشته باشید.

اگر صورتی بیضی‌شکل دارید: ابروهایی زاویه‌دار با ارتفاع کم و دنباله کوتاه مناسب است. در این حالت، ابروها صاف تا بالای مرکز مردمک چشم ادامه می‌یابد و ازآنجا به سمت بیرون خمیده می‌شود. مدل ابروی اکثر افراد مشهور به این صورت می‌باشد.

اگر صورتی گرد دارید: یک قوس با ارتفاع زیاد ایجاد کنید. به ابروهای خود تا جایی که می‌توانید خطوط عمودی ایجاد کنید، قوس دهید. فقط اطمینان داشته باشید که ابروها را خیلی گرد نکنید، در غیر این صورت تمام‌صورت شما شبیه توپ گرد خواهد شد.

اگر صورتی کشیده دارید: برای این صورت به دنبال ابروهایی صاف و افقی باشید. نگهداری این نوع ابرو بسیار آسان است و صورتتان را از آنچه که هست، کمتر کشیده نشان می‌دهد.

اگر صورتی مربع شکل دارید: ابروهای پر برای این چهره بسیار مناسب است. ابروهای خود را پهن و کمی گرد کنید. آن‌ها را خیلی منحنی نکنید.

اگر صورتی قلبی شکل دارید: به دنبال ابروهای گرد باشید. می‌توانید به ابروها قوس بلندی دهید تاکمی شکیل ترشوند یا قوس کوتاهی بدهید تا طبیعی‌تر نشان دهد.

فیلترها
Sort
display