جستجو

اخبار

چگونه صورتمان را توسط حوله خشک کنیم؟

یکشنبه, 29 شهریور,1394

خشک کردن صورت

حوله را با ضربات آرامی به صورتتان بزنید، آنرا روی پوستتان نکشید! کشیدن حوله روی صورت ممکن است حس خوبی داشته باشد، اما با کششی که بر پوستتان ایجاد میکند الاستین یا قابلیت ارتجاعی پوستتان را به خطر خواهد انداخت. همچنین نزدیک ترین حولهای که دم دستتان بود را بر ندارید و از آن استفاده کنید. باید حواستان به انتقال باکتریها از حولههای مشترک باشد. مخصوصا اگر در حال حاضر صورت زیبا و تمیزی دارید. برای اینکه شادابی صورتتان را حفظ کنید، یک حولهی تمیز و نرم برای خشک کردن صورتتان انتخاب کنید.

نظر خود را مطرح کنید
فیلترها
Sort
display